80 Lời Bố Gửi Con Trai

Tác giả: ThS, Đặng Giai An
Thể loại:Văn hóa - Giáo dục
Số tập:8
Giá : 15.000đ
Đánh giá.:

Giới thiệu

Bạn muốn con bạn có một tương lai tốt đẹp không? Nắm vững thời kỳ giáo dục tốt nhất để bồi dưỡng trẻ trở thành một nhân tài phát triển toàn diện. Năng lực không phải là di truyền bẩm sinh, sự giáo dục trước 3 tuổi mới là bí quyết để thành công.

Số tập