Cuộc đời trẻ - 99% phụ thuộc vào bố

Tác giả: Ngạn Thu
Thể loại:Văn hóa - Giáo dục
Số tập:8
Giá : 10.000đ
Đánh giá.:

Giới thiệu

-          Tại sao “Tốt nghiệp” gắn liền với “Thất nghiệp”?

-          Cuộc đời trẻ, 99% phụ thuộc vào bố.

-          Hãy bồi dưỡng quan niệm về tài chính cho trẻ từ khi còn nhỏ.

-          Bạn có mong muốn con cái mình sau khi tốt nghiệp đại học, phải cạnh tranh khốc liệt với hàng vạn người hay bôn ba khắp đây đó để tìm kiếm việc làm?

           Nếu bạn là người cha, người mẹ có trách nhiệm, hoặc nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng suốt nửa quãng đời còn lại, thì hãy đọc về những kinh nghiệm trong cuốn sách này, để tạo cho trẻ một cuộc sống ấm no hạnh phúc…

Số tập